Σχετικά

"Προωθώντας την ευημερία των παιδαγωγών μέσω της ενίσχυσης θετικής συμπεριφοράς στην αγωγή πρώιμης παιδικής ηλικίας (ProW)

Το πρόγραμμα της πλατφόρμας ProW eLearning βασίζεται στους 5 πυλώνες του μοντέλου ευζωίας PERMA της Θετικής Ψυχολογίας, στα 8 βασικά στοιχεία που συνθέτουν το σύστημα πρωτογενούς πρόληψης SWPBS (Σύστημα Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς) και στην ενίσχυση της επαγγελματικής ανάπτυξης.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα του έργου ProW βασίζεται στο πεδίο της Θετικής Ψυχολογίας και συγκεκριμένα στους πέντε άξονες του μοντέλου της ευημερίας PERMA και στα οχτώ βασικά στοιχεία του συστήματος Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς στο σχολείο (SWPBS), και στοχεύουν στην ενίσχυση της επαγγελματικής ανάπτυξης των παιδαγωγών.

Οι παιδαγωγοί δύνανται να έχουν πρόσβαση σε ποικίλο εκπαιδευτικό υλικό και δραστηριότητες για την εφαρμογή της προσέγγισης στα νηπιαγωγεία/παιδικούς σταθμούς τους. Έχει δημιουργηθεί μια σειρά από ένα πλήρες πακέτο επιμορφώσεων, διδακτικών βοηθημάτων, βίντεο και πρόσθετο υλικό, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι παιδαγωγοί στις καθημερινές τους πρακτικές.

SWPBS (Σύστημα Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς)

Grid Image

Κοινό όραμα, φιλοσοφία και στόχοι

Grid Image


Ηγεσία

Grid Image

Αξίες και προσδοκώμενες συμπεριφορές

Grid Image

Διδασκαλία προσδοκώμενων συμπεριφορών

Grid Image

Αναγνώριση προσδοκώμενων συμπεριφορών

Grid Image

Αποθάρρυνση της μη-κατάλληλης συμπεριφοράς

Grid Image

Συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση

Grid Image

Επιμόρφωση/Ενδυνάμωση/Υποστήριξη προσωπικού στο σχολείο

Οι παιδαγωγοί δύνανται να έχουν πρόσβαση σε ποικίλο εκπαιδευτικό υλικό. Για παράδειγμα, υλικό με δραστηριότητες σχετικές με το μοντέλο ευημερίας PERMA οι οποίες στοχεύουν στην ενίσχυση της ευημερίας των παιδαγωγών, εκπαιδευτικές οδηγίες και υλικά από άλλα νηπιαγωγεία/παιδικούς σταθμούς τα οποία εφαρμόζουν την παρέμβαση του ProW. Επιπρόσθετα, έχει δημιουρηθεί μια σειρά από ένα πλήρες πακέτο οπτικοακουστικού υλικού (π.χ. βίντεο), σχεδίων μαθημάτων, αφισών και πρόσθετο υλικό τα οποία μπορούν να καθοδηγήσουν τους παιδαγωγούς κατά τη διδασκαλία των κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών και των ρουτίνων.

Συνοπτικά, η διαδικτυακή πλατφόρμα μάθησης, στοχεύει:

  • Να παρέχει δεξιότητες και γνώσεις σχετικά με το μοντέλο του PERMA και την εφαρμογή του SWPBS
  • Να προσφέρει ένα ποικιλόμορφο διδακτικό υλικό για να υποστηρίξει και να ενδυναμώσει τις προσπάθειες των παιδαγωγών και των νηπιαγωγείων/παιδικών σταθμών που θα το εφαρμόσουν.
  • Να επιμορφώσει τους παιδαγωγούς και τους ενδιαφερόμενους στα 8 βασικά συστατικά του συστήματος του SWPBS
  • Να επιμορφώσει τους παιδαγωγούς στους 5 παράγοντες του μοντέλου PERMA για την ενίσχυση της ευημερίας τους